Sara Helene Gedda | Illustratör.  

Uttrycker mig genom grafisk form, textila material, scenografier och animation.

Baserad i Norrlands inland.


sarahelenegedda@gmail.com